Edremit Tanıtım

Çanakkale – İzmir yolu üzerinde olup, Balıkesir'e 87 km uzaklıktadır. Milattan 1443 yıl önce Pidasus adı ile Burhaniye İskelesi civarındaki Karataş Mevkiinde kurulmuş bir şehirdir. Truva-Bergama yolu üzerinde bulunmasından dolayı birçok baskınlara uğramış bir ara, harap bir halde Lidya Kralı Semihüs Bodürüs'ün eline geçmiştir. Kralın kardeşi bu şehri yeniden yaptırmış hatta süslemiş ve kendi adı olan Adramys ismini vermiştir.

M.S. 1231 yılında, Türk akıncıları Edremit'e saldırmış ve çetin savaşlardan sonra, Türk Komutanı Yusuf Sinan'a şehrin anahtarı teslim edilmiştir. 1336 yılında Karesi toprakları Osmanlı Ülkesine katıldığından, Edremit'te Orhan Gazi tarafından Osmanlı Devleti hudutları içine alınmıştır.

Kurtuluş savaşı yıllarında; Edremit'de Kaymakam olan Hamdi Bey, işgal kuvvetlerinin arzusu üzerine görevinden azil edilir. 15 Eylül 1919'da Burhaniye'de kurduğu Kuva-i Milliye Teşkilatı ile Akbaş Baskınını düzenleyerek, ele geçirdiği çok sayıda silah ve mühimmatı Anadolu'ya aktarmıştır.

17 Şubat 1920 tarihinde Yunan işbirlikçisi çeteciler (Anzavur ve adamları) tarafından şehit edilmiştir. 797 gün işgal altında kalan Edremit, 9 Eylül 1922 günü, düşmanı kovalayan Türk Süvarilerine kavuşmuş ve onları bağrına basmıştır.

Edremit'in Türkler tarafından feth edilmesi şehrin gelişmesini sağladığı gibi mimari dokusunun değişmesine de sebep olmuştur.
 
İlçe merkezinde bulunan sit kapsamına alınmış tarihi konaklar ve evler Edremit'in birçok mahallesinde karşımıza çıkmaktadır (Hacı Kabakçı Evi, Evliya Zade İhsan Bey Evi, Hacı İsmail Seyvan Evi gibi).

Camiler, şadırvan, çeşmeler, hanlar, medreseler, hamamlar, köprüler ve sivil mimarlık eserleri ile körfezin incisi olmuştur. Bunlara örnek olarak; Kurşunlu Camii, Ağa Camii, Emir Ali Türbesi'ni verilebilir. Bunun yanında ilçe, yörenin kültürünü ve geçmiş yaşam biçimini sergileyen A.Sıdıka Erke Etnografya Müzesi bulunmaktadır.
Edremit ilçe merkezinin Ege Denizi'ne kıyısı yoktur. Kuzeyi Kazdağı, Eybek Dağı ve Gürgen Dağı ile çevrilidir.

Balıkesir ilinin turizmde en gelişmiş ilçelerinden biridir. Çanakkale asfaltı üzerinde; Zeytinli, Akçay, Güre, Altınoluk, Avcılar Köyü, Narlı Köyü en önemli tatil merkezleridir. Edremit'in Akçay-Altınoluk arasındaki sahil şeridi kilometreler boyunca otel, pansiyon ve yazlık evlerle doludur. Güzel havası ve doğası yanında deniz manzarası görülmeye değerdir. Temiz denizi ve plajları keyifli bir tatil için idealdir. Ulaşım açısından değişik alternatifleri olan Edremit'e karayolu, havayolu ve deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Türkiye'nin en büyük heykelleri arasında olan Atatürk heykeli Ülkü Tepesi'ndedir.

Sıcak su kaynakları ile ünlü olan Edremit, termal turizmde atağa geçmiş bir ilçedir. İlçe büyük bir Jeotermal Isınma sistemine sahiptir. “ Türk Rivearası “ sayılan Edremit Körfezi'nin en belirgin özellik-lerinden birisi olan zeytin yetiştirmeciliği medeniyetin en önemli göstergesi kabul edilmektedir.


Kurşunlu Camii (Hekim-zade): Kurşunlu caddesinde bulunan bu camii'nin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir. Camii'nin haziresinde bulunan, banisi Mevlana Yusuf Sinan'ın mezar kitabesi (1300/1301) tarihli olduğuna göre Kurşunlu Camii'nin 1300 yılından önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Camii'nin üzeri kurşun kaplı olduğundan dolayı bu adı almıştır. Tek kubbeli bir camiidir. Sekiz köşeli bir kaideye oturtulan kubbenin dayandığı kemerleri tutan sütunların başlıkları çok süslüdür. Edremit'in en eski camisidir. İşçiliği ile sanat tarihininen güzel örneklerini sunar. Yusuf Sinan'ın mezar kitabesi Balıkesir çevresinde bulunda en eski kitabe özelliğini taşımaktadır.


Emir Ali Sultan (Çanlı Baba) : Bu zat eski asırlarda Edremit'e gelmiş, tasavvuf ricalinden olup, ilçeye 2 km mesafede kendi yaptırdığı bir zaviyede ömür geçirmiştir. Mezarı define arayanlar tarafından defalarca kazıldığından kabir kitabesi dahi parçalanmıştır. Kitabe'nin kalan kısmında “Derviş Ali” yazmaktadır. Müteakip asırlarda bu zaviyeye “Çanlı Baba” adında bir zat gelmiştir. Rivayetlere göre bu kişi boynunda bir çan asılı bulunan merkebinin üzerine heybe koyar, heybenin içinde bir miktar para ve o gün lazım olan erzakları yazar, merkebi salıverirmiş. Merkep kendiliğinden şehre gelir çarşıda dolaşır ve esnafta yazılı kağıdı bulur gerekli malzemeyi heybeye koyar hazır bulunan paradan da hakkını alırmış. Bu sebeple bu zata “Çanlı Baba” demişler.

A.Sıdıka Erke Etnografya Müzesi
Değerli minyatür sanatçısı A.Ülker Erke tarafından yaptırılan müze 18.yy – 19.yy Edremit ev yaşamına ilişkin geleneksel el sanatlarının ve bununla bezenmiş eşyalar ile giysilerinin sergilendiği bir “ Edremit Evi'dir”. Yöre halkının katkıları sonucu müze kimliği oluşmuştur. Zemin katta Kuva-i Milliye dönemini yansıtan, Kurtuluş Savaşı'na ait silahlar, eşya ve resimler yer almaktadır. Aynı zamanda müzede Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri bulunmaktadır. Antandros Antik Kent kazılarında bulunan 3000 yıllık olan tunç vazo müzenin sergilenen en önemli parçalarından biridir.

Ayvalık Tanıtım

İlkçağda Misya, Hititler, Frigler, Lidya, ortaçağda Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu, 14. yüzyıl'dan itibaren de Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. 19. ve 20. yüzyılın başlarında en parlak dönemini geçiren kentte…

Gömeç Tanıtım

Balıkesir ilinin bir ilçesidir. Burhaniye ilçesi ile Ayvalık ilçesi arasında bulunmaktadır. Zeytinyağı ile ünlüdür. Ünlü Artur (güvercin, martı, gemi yatağı koyları) ve Turkuaz yazlık siteleri bu ilçe sınırları içinde bulunmaktadır.…

Karaağaç Tanıtım

Karaağaç'ın 5 asırlık  bir geçmişi vardır. Belde değişik yerlerde bulunan üç küçük köyün  birleşmesiyle oluşmuştur. Yeni oluşan bu yerleşim birimine belde içinde  bulunan kara ağaçlardan dolayı Karaağaç adı verilmiştir. Aslında…

Pelitköy Tanıtım

Beldenin adı meşe ağacı meyvesi anlamına gelen pelit den türemiştir. Belde merkezi anayola 2 km, Burhaniye ye 12 km uzaktadır. Belde yakınlarındaki Harmankaya da, tarihi son tunç çağına uzanan bir…

Burhaniye Tanıtım

Kuzeyde Kazdağı, güneyde Madra Dağı arasında kalan Edremit Körfezi'nin güneydoğusundaki geniş düzlükte yer almaktadır. İlkçağdan günümüze önemli bir yerleşim merkezi olan ilçede yapılan kazılarda elde edilen bulgulara göre kentin ilk…

Havran Tanıtım

Edremit ilçesine 8km uzaklıktadır. Antik dönemde Havranın adının 'Aureline' altın ülkesi olarak anıldığı söylenir. Tarih öncesi kültürün aydınlanmasında rol oynayan en önemli yer 'İnönü Mağaraları'dır Taş devri ve maden devrine…

Küçükkuyu Tanıtım

Mitolojik tanrılarının balayılarını geçirdiği, Afrodit'in Hermes'le aşk yaşadığı, Paris'in Helena'ya aşkını sunduğu zümrüt taçlı efsanevi İda (Kaz) Dağı'nın eteklerindeki Küçükkuyu… Küçükkuyu, Altınoluk'a 10 km uzaklıktadır. Aynı zamanda Assos'a yakın olduğu…

Altınoluk Tanıtım

Eski adı “Papazlık” olan belde, Kazdağı / İda'nın yamacına kuş misali konmuş, ancak; son yıllarda gelen aşırı yapılaşma ile boğazı sıkılmış tarihi bir yurt köşemizdir. Edremit-Çanakkale karayolu üzerinde, Edremit''e 25…

Güre Tanıtım

Sırtını Kazdağı / İda'nın en dik yamacına dayayan Edremit ilçesine 12 km uzaklıkta, doğanın tüm nimetlerini ve güzelliklerini sergileyen şirin bir beldedir. İda'yı tanımlayan “Binpınarlı, suları soğuk, oksijeni bol” gibi…

Akçay Tanıtım

Akçay, Edremit ilçe merkezine 8 km uzaklıkta ve Edremit Körfezi’nin avuç içi gibi tam içinde bulunmaktadır. 1880 yılında Akçay, Edremit’in bir iskelesi olarak kabul edilir. 1800’lü yıllarda Akçay Rumlardan kalma…

Zeytinli Tanıtım

 İzmir Çanakkale asfaltından geçerken zeytin ağaçları arasında saklandığı için görülemeyen, asfaltın hem dağ hem de deniz tarafında yerleşim alanı bulunan, söylenceler yurdu İda eteklerinden masmavi Ege' ye uzanan ve giderek…

Kadıköy Tanıtım

Balıkesir – Çanakkale asfaltı üzerinde kurulu olan belde, Edremit'e 3 km uzaklıktadır. Köyü kuranlardan Kocayanlar, Gabiller, Kakçının Hasanlar, İzmirli Mustafalar, Koca Ali'ler, Kobaklar ve Kadıoğulları'nın isimleri bilinir. Şıp Şıp Dede…

Edremit Tanıtım

Çanakkale – İzmir yolu üzerinde olup, Balıkesir'e 87 km uzaklıktadır. Milattan 1443 yıl önce Pidasus adı ile Burhaniye İskelesi civarındaki Karataş Mevkiinde kurulmuş bir şehirdir. Truva-Bergama yolu üzerinde bulunmasından dolayı…

Kazdağları Tanıtım

Kaz Dağı ya da Kaz Dağları olarak iki biçimde adlandırılan dağ büyük ölçüde Biga Yarımadası'nda uzanmaktadır. Kaz Dağları, batıda Dede Dağı, ortada esas Kaz Dağı ve üç tepesi (kuzeyde Babadağ,…

altbiletbanner

www.edremitucakbileti.com - www.edorentacar.com - www.edremitkocaseyithavalimani.com - www.edremitairport.com - www.edoucakbileti.com 

Kuruluşumuz, Bu Sitede Yayımlanan ve Yanlış veya Eksik Olduğu Ortaya Çıkan Uçuş Bilgilerine Göre Hareket Edilmesi Sonucu Maruz Kalınan Herhangi Bir Kayıp veya Hasara Yönelik Sorumluluk Kabul Etmemektedir.